Bättre resultat, lägre kostnader och tryggare samarbete

Vi erbjuder ramavtal med ett fast, reducerat pris, vilket gör det lätt och tryggt att beställa utan långa upphandlingsprocesser.

Principen är mycket enkel: längre ramavtal, lägre timdebitering. Du betalar endast för de timmar vi arbetar, och all produktionsteknik och de senaste programmen för visualisering och produktion ingår.

Ramavtal

Fördelar

  • Vi lär känna er verksamhet och era behov
  • Lägre kostnader och snabbare leverans
  • Inga långa upphandlingsprocesser
Exempel basavtal
Ni kan anlita oss på heltid, deltid eller per timme. Våra konsultavtal kan anpassas utifrån individuella behov och önskemål.

PROJEKT

(minst 6 veckor/år, tiden kan disponeras fritt under året)
775 SEK/tim

PARTNER

(minst 3 månader/år, tiden kan disponeras fritt under året)
625 SEK/tim

SAMARBETE

(minst 6 månader/år, tiden disponeras månadsvis enligt överenskommelse)
495 SEK/tim
(Löpande/offert 1180 SEK/tim)